Generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger

Generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som udbyder ( Maître Philippe & Filles GmbH ) via hjemmesiden www.maitrephilippe.de/. Medmindre andet er aftalt, gøres der indsigelse mod medtagelsen af ​​eventuelle vilkår og betingelser, du måtte have brugt.

(2) En forbruger i henhold til nedenstående regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der ikke overvejende kan henføres til hverken deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af ​​deres selvstændige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Kontraktindgåelse

(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer .

(2) Når du placerer det pågældende produkt på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt via online-indkøbsvognssystemet under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
Varerne beregnet til køb er lagt i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen for at få adgang til "indkøbskurven" og til enhver tid foretage ændringer der.
Efter at have gået ind på siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, vil ordreoplysningerne blive vist for dig som en ordreoversigt.


Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, øjeblikkelig overførsel) som din betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik eller omdirigeret til webstedet for udbyderen af ​​instant. betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der. Til sidst vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt på hjemmesiden for udbyderen af ​​det øjeblikkelige betalingssystem eller efter at du er blevet omdirigeret tilbage til vores online shop.


Inden du sender ordren, har du mulighed for at tjekke oplysningerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også ved hjælp af "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere ordren.
Ved at afgive ordren ved hjælp af den tilsvarende knap ("køb" eller lignende vilkår), erklærer du din juridisk bindende accept af tilbuddet, hvilket betyder, at kontrakten er indgået.

(4) Dine anmodninger om at oprette et tilbud er ikke bindende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden frist er angivet i det respektive tilbud).

(5) Behandlingen af ​​ordren og transmissionen af ​​alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten er delvist automatiseret via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du oplyser til os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails er teknisk sikret og i særdeleshed, at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Indgåelse af kontrakt for kurser

(1) Kontraktens genstand er gennemførelse af kurser.
Så snart det respektive kursusudbud er offentliggjort på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt via online-indkøbsvognssystemet under de betingelser, der er angivet i den respektive kursusbeskrivelse.


(2) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
Kurserne beregnet til booking placeres i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen for at få adgang til "indkøbskurven" og til enhver tid foretage ændringer der. Efter at have gået ind på siden "Checkout" og indtastet dine personlige oplysninger og betalingsbetingelser, vil ordreoplysningerne blive vist for dig som en ordreoversigt.


Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, øjeblikkelig overførsel) som din betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik eller omdirigeret til webstedet for udbyderen af ​​instant. betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der. Til sidst vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt på hjemmesiden for udbyderen af ​​det øjeblikkelige betalingssystem eller efter at du er blevet omdirigeret tilbage til vores online shop.


Inden du sender ordren, har du mulighed for at tjekke oplysningerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også ved hjælp af "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere ordren.
Ved at afgive ordren ved hjælp af den tilsvarende knap , erklærer du din juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten er indgået.

(3) Dine anmodninger om at oprette et tilbud er ikke bindende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden frist er angivet i det respektive tilbud).

(4) Behandlingen af ​​ordren og transmissionen af ​​alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten er delvist automatiseret via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du oplyser til os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails er teknisk sikret og i særdeleshed, at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 4 Ydelse af ydelser til kurser

(1) Kurserne gennemføres i den form, der er beskrevet i de respektive tilbud på de aftalte datoer.

Stk. 2. Hvis gennemførelsen af ​​kurserne afhænger af deltagerantallet, bestemmes minimumsantallet af det respektive tilbud.
Hvis minimumsantallet af deltagere ikke nås, informerer vi dig i tekstform (f.eks. på mail) mindst 7 dage før kursusstart, at det bookede kursus ikke finder sted. I dette tilfælde vil alle allerede leverede tjenester blive refunderet med det samme.

Stk. 3. Hvis et enkelt arrangement aflyses på grund af, at kursuslederen på grund af sygdom eller anden væsentlig årsag er forhindret i at deltage med kort varsel, refunderes allerede leverede ydelser straks.
Ved arrangementer, der består af flere arrangementsdatoer, aflyses en tid på grund af, at kursusinstruktøren er forhindret i at møde op med kort varsel på grund af sygdom eller anden væsentlig årsag, tages den aflyste tid på en alternativ dato.

(4) I forbindelse med brug af kursuslokaler og genstande skal du overholde de lokale husorden. Du skal følge vores anvisninger eller kursusinstruktørens anvisninger.

§ 5 Erstatningsdeltagere

Du kan til enhver tid inden kursusstart navngive en erstatningsdeltager. Du vil ikke pådrage dig nogen omkostninger for denne ombooking.

§ 6 Særlige aftaler om tilbudte betalingsformer

(1) Betaling via Klarna
I samarbejde med Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Betaling sker til Klarna:
  • Sofortüberweisung: Tilgængelig i Tyskland. Din konto vil blive debiteret umiddelbart efter du har afgivet din ordre.

Yderligere information og Klarnas brugsbetingelser kan findes her . Generel information om Klarna kan findes her . Dine personlige oplysninger vil blive behandlet af Klarna i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesforskrifter og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesforskrifter .


Du kan finde mere information om Klarna her . Du kan finde Klarna-appen her .

§ 7 Tilbageholdelsesret , ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis det drejer sig om krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

§ 8 Garanti

(1) De lovbestemte ansvarsrettigheder for mangler gælder.

(2) Som forbruger bedes du straks efter leveringen kontrollere varerne for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader samt at indberette eventuelle reklamationer til os og speditøren hurtigst muligt. Hvis du ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

(3) Hvis en egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for aftalt, hvis du blev informeret herom af os, før kontrakterklæringen blev afgivet, og afvigelsen var udtrykkeligt og særskilt aftalt mellem de kontraherende parter.

§ 9 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, beskyttelsen, der er givet ved ufravigelige bestemmelser i loven i forbrugerens sædvanlige opholdsland, ikke trækkes tilbage (begunstigelsesprincippet).

(2) Udførelsesstedet for alle tjenester fra de eksisterende forretningsforbindelser med os og jurisdiktionsstedet er vores registrerede kontor, forudsat at du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret . Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt værneting i Tyskland eller EU, eller dit opholdssted eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Retten til at appellere til retten på et andet juridisk værneting forbliver upåvirket af dette.

(3) Bestemmelserne i FN-konventionen om kontrakter om internationale køb af varer gælder udtrykkeligt ikke.

§ 10 Beskyttelse af mindreårige

(1) Ved salg af varer, der er omfattet af ungdomsbeskyttelseslovens bestemmelser, indgår vi kun kontraktforhold med kunder, der har nået den lovpligtige minimumsalder.
Eksisterende aldersbegrænsninger er angivet i den respektive varebeskrivelse.


(2) Ved at afgive din ordre bekræfter du, at du har nået den lovpligtige minimumsalder, og at dine oplysninger vedrørende dit navn og adresse er korrekte. Du er forpligtet til at sikre, at det kun er dig eller personer, der er bemyndiget af dig til at modtage leveringen, som har nået den lovpligtige minimumsalder, der modtager varerne.

(3) Hvis vi er forpligtet til at udføre et alderstjek på grund af lovbestemmelser, instruerer vi logistiktjenesteudbyderen, der er bestilt med leverancen, kun at udlevere leverancen til personer, der har nået den lovbestemte minimumsalder og i tvivlstilfælde , for at få personens identitetskort. Varerne skal fremvises til den, der modtager varerne, til en alderskontrol.

(4) Hvis vi angiver i den respektive varebeskrivelse, at du skal være fyldt 18 år for at købe varerne, ud over den lovligt foreskrevne minimumsalder, gælder ovenstående paragraf 1-3 med det forbehold, at i stedet for den lovligt foreskrevne minimumsalder , du er i flertal skal.

II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

Maître Philippe & Filles GmbH
Emser Str. 42
10719 Berlin
Tyskland
Telefon: +493088683610
E-mail: info@maitrephilippe.deAlternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), som kan tilgås på https://ec.europa.eu/odr .

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for at indgå kontrakten, indgåelsen af ​​selve kontrakten og rettelsesmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Kontraktindgåelse" i vores generelle vilkår og betingelser (Del I.).

3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

3.1. Kontraktsproget er tysk .

3.2. Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Inden afsendelse af ordren via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdata udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens printfunktion. Efter at vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de lovpligtige oplysninger til fjernsalgsaftaler og de generelle vilkår og betingelser blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. Hvis du anmoder om et tilbud uden for online-indkøbsvognssystemet, modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, fx på mail, som du kan printe ud eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne

De væsentlige egenskaber ved varerne og/eller tjenesteydelserne kan findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsmetoder

5.1. Priserne angivet i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

5.2. Fragtomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan tilgås via en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat under bestillingsprocessen og afholdes yderligere af dig, medmindre der er garanteret gratis fragt.

5.3. Eventuelle omkostninger til pengeoverførslen (overførsels- eller valutakursgebyrer fra kreditinstitutter) skal afholdes af dig i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-medlemsland, men betalingen er foretaget uden for EU.

5.4. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

5.5. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsformer, forfalder betalingskravene, der udspringer af den indgåede kontrakt, straks til betaling.

5.6. Medmindre andet er aftalt, skal der ved reservation af kurser betales på stedet senest på kursusdatoen inden kursusstart, ellers er der ikke ret til deltagelse.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2. Hvis du er forbruger, er det reguleret ved lov, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne udleveres til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en anden person, der er udpeget til at udføre forsendelsen.

7. Lovbestemt ansvarslov for mangler

Ansvar for defekter er baseret på "Garanti"-forordningen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse generelle forretningsbetingelser og kundeoplysninger er udarbejdet af forhandlerforeningens advokater, der er specialiseret i IT-ret og løbende kontrolleres for lovoverholdelse. Merchant Association Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Yderligere information kan findes på: https://www.haendlerbund.de/de/dienste/rechtssicherheit/agb-service .

sidst opdateret: 1. januar 2022