Fortrydelsesret for tjenester

Fortrydelsesret
(En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke overvejende kan henføres til hverken deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.)


Fortrydelsesret

Fortrydelsesret
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, kontrakten er indgået.

For at udøve din fortrydelsesret skal du kontakte os ( Maître Philippe & Filles GmbH, Emser Str. 42, 10719 Berlin, telefonnummer: +493088683610 , e-mailadresse: info@maitrephilippe.de ) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular, selvom dette ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra eventuelle ekstra omkostninger, der opstår som følge af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder) for at blive tilbagebetalt med det samme og senest inden fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre noget andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer som følge af denne tilbagebetaling.


Hvis du har anmodet om, at ydelserne påbegyndes i fortrydelsesperioden, skal du betale os et passende beløb svarende til den andel af ydelserne, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerer os om din udnyttelse af fortrydelsesretten mht. kontrakt Sammenligning med det overordnede omfang af ydelser i kontrakten.

Årsager til udelukkelse eller udløb

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter om levering af ydelser i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvis kontrakten indeholder en bestemt dato eller periode for leveringen.

Fortrydelsesretten udløber i en kontrakt om levering af tjenesteydelser, hvis iværksætteren fuldt ud har leveret tjenesten og først er begyndt at udføre tjenesten, efter at forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke og samtidig bekræftet sin viden om, at han har udøvet hans fortrydelsesret, hvis kontrakten opfyldes fuldt ud af iværksætteren.
Eksempel fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

- Til Maître Philippe & Filles GmbH, Emser Str. 42, 10719 Berlin , E-mailadresse: info@maitrephilippe.de :

- Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende varer (*)/
levering af følgende service (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn på forbruger(e)
- Forbrugerens(e) adresse
- Forbrugerens underskrift (kun for papirmeddelelse)
- Dato

(*) Slet det ikke gældende.